Een tweesporenbeleid tijdens een spoor 2 re-integratietraject

Wanneer een werknemer langdurig ziek is, kan het voorkomen dat re-integratie binnen het eigen bedrijf niet mogelijk is. In dat geval kan er gekozen worden voor een spoor 2 re-integratietraject. Hierbij wordt er gezocht naar passend werk buiten de eigen organisatie. Een tweesporenbeleid houdt in dat er zowel in spoor 1 als in spoor 2 naar mogelijkheden gezocht wordt voor re-integratie.

Het doel van een tweesporenbeleid is om een werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Hierbij wordt getracht om zowel binnen de eigen organisatie (spoor 1) als daarbuiten (spoor 2) passend werk te vinden. Het bieden van twee trajecten kan de re-integratiekansen aanzienlijk vergroten en de duur van het verzuim verminderen.

Spoor 1 re-integratie

Spoor 1 re-integratie richt zich op het vinden van mogelijkheden binnen de eigen organisatie om de werknemer weer aan het werk te krijgen, al dan niet in aangepaste vorm. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de werknemer tijdelijk ander werk met minder verantwoordelijkheid of minder belastende taken krijgt toegewezen. Daarnaast kunnen er ook aanpassingen aan de werkplek of werkomstandigheden worden gedaan. Het doel is om de werknemer weer volledig te laten re-integreren in zijn of haar eigen functie, of indien dit niet mogelijk is, in een aangepaste functie binnen de eigen organisatie.

Spoor 2 re-integratie

Wanneer spoor 1 geen mogelijkheden biedt voor re-integratie, wordt er overgeschakeld naar spoor 2. In dit traject wordt er gezocht naar passend werk bij andere werkgevers. Hierbij kan er gebruik worden gemaakt van een re-integratiebedrijf dat gespecialiseerd is in spoor 2. Deze experts hebben veel ervaring met het begeleiden van werknemers naar werk buiten de eigen organisatie. Ze kijken naar de vaardigheden, mogelijkheden en wensen van de werknemer en helpen zoeken naar een geschikte werkplek.

Het tweesporenbeleid biedt dus een breder scala aan mogelijkheden voor re-integratie. Door zowel in spoor 1 als in spoor 2 te zoeken naar passend werk, wordt de kans op succes vergroot. Het kan echter ook betekenen dat er meer inspanning nodig is van zowel de werknemer als de werkgever. Het is belangrijk om samen te werken en open te communiceren om tot de beste oplossing te komen.

Daarnaast is het van belang om te beseffen dat het tweesporenbeleid maatwerk vereist. Elk re-integratietraject is uniek en vraagt om een individuele aanpak door een spoor 2 re-integratiespecialist. Een goede begeleiding en ondersteuning zijn dan ook essentieel. Dit kan bijvoorbeeld worden ingezet door een casemanager, die als spil fungeert tussen de werknemer, werkgever en andere betrokken partijen.

Kortom, een tweesporenbeleid tijdens een spoor 2 re-integratietraject biedt meer mogelijkheden voor werknemers om weer aan het werk te komen. Door zowel in spoor 1 als in spoor 2 te zoeken naar passend werk, kan de duur van het verzuim verkort worden en de re-integratiekansen vergroot worden. Het vraagt wel om maatwerk en goede begeleiding om tot de beste oplossing te komen.

https://spoor2reintegratiespecialist.nl